سیاستمداران و تطبیق کننده‌ها

سیاستمداران و تطبیق کننده ها

در محفل خیلی دوستانه بحثی پیش امد: نقش سیاستمداران افغانستان برای تحقق اینده خوب. هاهاهاها در اینکه آنجا چه بحث شد یا نشد بماند. اما در اینجا دیدگاه خویش را چنین تحریر می کنم. من معتقدم که دو مفهوم را از هم تفکیک کنیم: 1. تطبیق کننده های سیاست یا اداره چی ها. 2. نقش آفرینان سیاست. آنچه را که در افغانستان می بینم، فقط اداره چی های هستند در هیبت و هیکل مسؤولین. تمام. این ها مامورین عالی رتبه اسمی هستند که طوطی وار سیاست های امضا شده را تحقق می بخشند. این ها در آینده نقش سربازهای میدان جنگ را دارند. بزن. نزن. اما ما نیازمند طراحان سیاست هستیم که سیاست را طراحی کنند. چند روز قبل در کتاب استراتژی جنگ خواندم که نظام مائوتسه دونگ و نظام نظامی خلق چین از مفکوره نویسنده چینی که صدها سال قبل از میلاد حضرت مسیح کتابی در عرصه سیاست نظامی تدوین کرده است بهره برده است و می برند. من فکر می کنم که جای همین طراحان سیاست خالی است. و دانشگاه های ما اگر نیروهای طراح و سیاست مدار تربیت نکنند و فقط بریز و بپاش های اداره چی تربیت کنند همین تطبیق کنند های ما چه چیزی را تطبیق می کنند؟

آگهی: به چندین عدد منتسکیو نیازمندیم.

علی پیام/ اول اکتبر 2011/ شهر بامیان

علی پیام : ٩:۵٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠ 
/ 0 نظر / 23 بازدید