منطق آدمی

علی پیام/ روی اشخاص سخن نگو برای اینکه اشخاص تغییر می کنند. از افکار و ایده ها بگو برای اینکه خط و مشی خلق می کند. کلی گویی نکن.به جزئیات متمرکز شو. دقیق و مستند بگو زیرا سخن بی سند بووووی گوساله هاست. وارد حریم شخصی و خصوصی کسی نشو. اصل برائت ذمه را رعایت کن. اصل قانونی بودن و جرم و مجازات را رعایت کن. سخن زیاد باد هواست. و ... (بخشی از سخنان یک حکیم)

/ 0 نظر / 27 بازدید