پارسی نویسی سره

امروزها پارسی‌نویسی و پارسی‌گویی سره را می‌خوانم به راستی که زبان پارسی دری ما شگفت انگیز با زبان تازی آمیخته است.

سرچشمه‌های پارسی نویسی:

http://iranganje.ir/%D9%BE%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%80%D9%80%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85-%D8%8C-%D9%BE%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85/

http://sadatghiri.ir/web2/?p=3317

http://ariapars.persianblog.ir/post/75

/ 0 نظر / 86 بازدید